انگلیسی
سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

آذر صالحی پناهی                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :  a_salehi78@yahoo.com

 

تحقیق و پژوهش

مقالات ارائه شده در کنفرانسها وهمایشها

1-      ویژگیهای مسکن گروههای کم در آمد

همایش ملی سیاستهای توسعه مسکن در ایران – تهران – چاپ در مجموعه مقالات

2-      جستاری بر تقسیم بندی معنای هویت در معماری معاصر ایران

همایش ملی معماری وشهرسازی معاصر ایران – شیراز – ارائه به صورت پوستر

3-      اصول طراحی سکونتگاههای روستایی وفنون استحکام بخشی آنها

کنفرانس بین المللی سکونتگاههای روستایی (مسکن وبافت) – تهران- ارائه به صورت پوستر

4-      جستاری بر مفهوم هویت در شهرهای جدید ایران

همایش ملی مقاوم سازی ومدیریت شهری – اراک- ارائه به صورت سخنرانی

5-      ضرورت تطبیق معماری شهرهای کویری با قرارگاه طبیعی آنها و حفظ پایداری زیست محیطی

همایش ملی کویر( فرصتها وتهدیدات ) – بیرجند- ارائه به صورت پوستر

6-      نقش نمادهای مذهبی،فرهنگی،تجاری،در بهبودکیفیت سیماومنظر شهری حوزه های هویتمند شهر

همایش ارتقاء کیفی سیما ومنظر شهری – اصفهان - ارائه به صورت سخنرانی

7-      تجلی امر قدسی از نظریه تا عمل در هنر ومعماری دوران اسلامی در ایر ان

همایش ملی معماری در بستر فرهنگ – سقز- ارائه به صورت سخنرانی

8-      Structural systems and retrofitting methods in tall and supertall building 

4th international Conference on Seismic Retrofitting Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting - May 2-4 ,2012

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.