انگلیسی
چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

آذر صالحی پناهی                           

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :  a_salehi78@yahoo.com

 

سوابق شغلی

تدریس در دانشگاههای ذیل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آموزشکده فنی وحرفه ای سما واحد تبریز
دانشگاه پیام نورواحد تبریز
دانشگاه جامع علمی _ کاربردی واحد شبستر
مؤسسه آموزش عالی سراج تبریز

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.